www.vallemal.no
Detaljert søk i registeret
Generell informasjon om internettsida www.vallemal.no
Generell informasjon om dialekten i Valle og Hylestad
Lenkjer til relevante internettsider
Kom med kommentarar og spørsmål til internettsida eller ordlista
Korleis kome i kontakt med www.vallemal.no
Bilete frå ordlista
Diverse
Tilbake til startsida til www.vallemål.no

© Valle Mållag

Ordtilfang:
13467 registrerte
(9317 ferdig utfylte)
Oppdatert 16.01.2019

Siste 10 registrerte:
16.01.2019  halsnappa
09.01.2019  gange ti'
09.01.2019  på tré'i
05.01.2019  snørte ifrå
05.01.2019  frauedott'e
05.01.2019  fótefeiti
05.01.2019  forskjil 'å
05.01.2019  ète seg inn'å
05.01.2019  ettelagji
05.01.2019  dòv'e

Siste 50 ferdig utfylte:
16.01.2019  for gama
16.01.2019  ettelagji
09.01.2019  spón'e i kverrt spa
09.01.2019  spòl'e
09.01.2019  spjatte
09.01.2019  spiteplagg
09.01.2019  spitakkel
09.01.2019  spirvlen
09.01.2019  spinnarestól'e
09.01.2019  spillgalen
09.01.2019  spíkji
09.01.2019  spikjen
09.01.2019  spíke
09.01.2019  spidde
09.01.2019  spidant'e
09.01.2019  sperre seg ti'
09.01.2019  spenndau'e
09.01.2019  spengje
09.01.2019  spare det
09.01.2019  spannkjelle
09.01.2019  spankjen
09.01.2019  spaedjúpn
09.01.2019  sótvidd'e
09.01.2019  snørte ifrå
09.01.2019  slǿtren
09.01.2019  sjakle
09.01.2019  gange ti'
09.01.2019  bergjingsråd
09.01.2019  nívskuff'e
09.01.2019  skjeieskuff'e
09.01.2019  på tré'i
02.01.2019  forvend'e
02.01.2019  gussmannsòte
02.01.2019  bånepíne
02.01.2019  snyggje
19.12.2018  spåke
19.12.2018  stabband
19.12.2018  spåne
19.12.2018  stadd'e
19.12.2018  stabbi
19.12.2018  stabbestein'e
19.12.2018  skapt
19.12.2018  sótfeddebuskji
19.12.2018  sòn'e
19.12.2018  sommårstí'
19.12.2018  sommårsslé'i
19.12.2018  sommårsmat'e
19.12.2018  sommårsfǿe
19.12.2018  sòme
19.12.2018  som vani
 

Nyhende-arkiv

 31.12.2017Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus
 13.12.2017Jola 2017
 18.06.2017Målprisen 2017 til Åsmund Åmli
 20.05.2017Vårmøte i Valle Mållag torsdag 15. juni
 17.08.2016Talemålsgruppa er i gong att
 15.06.2016Sommarferie
 02.03.2016Årsmøte i Valle Mållag 10. mars
 31.12.2015Bilete frå jolemøtet i Treungen grendehus
 01.12.2015Jolemøte i Valle Mållag 29. desember 2015
 13.06.2015Sommarferie
 08.04.2015Sylfest Lomheim i Valle 22. april
 14.02.2015Årsmøte i Valle Mållag 24. februar
 31.12.2014Bilete frå jolefesten i Oveinang grendehus
 04.12.2014Jolefest i Valle Mållag 29. desember
 20.06.2014Sommarferie
 18.02.2014Årsmøte i Valle Mållag 27. februar
 22.01.2014Forbetra lydfil-avspeling
 22.12.2013Jolefest i Valle Mållag 29. desember
 09.11.2013Fjotland vil òg starte ordinnsamling
 27.10.2013Dialektriket på nett-TV
 23.10.2013"Dialektriket", NRK1 sundag 27.10. kl. 20.15
 21.08.2013Talemålsgruppa er i gong att
 21.06.2013Sommarferie
 14.05.2013Innsamling av Valle-mål gjennom tidene
 01.03.2013Årsmøte i Valle Mållag 4. mars
 10.12.2012Jolefest i Valle Mållag 28. desember
 16.11.2012Bilete frå "10 000 ord på 10 år"
 13.10.201210 000 ord på 10 år
 24.08.2012Sommarferien er slutt
 03.04.2012Årsmøte i Valle Mållag
 30.01.2012Preposisjonsbruk ved stadnamn i Valle og Hylestad
 09.01.2012Godt nytt år!
 03.12.2011Jolefest i Valle Mållag 29. desember
 19.08.2011Talemålsgruppa er i gong att
 20.06.2011Sommarferie
 18.05.2011Kulturprisen 2011 til Valle Mållag!
 09.03.2011Årsmøte i Valle Mållag 18. mars
 08.01.2011Bilete frå joleavslutning og jolefest
 10.12.2010Jolefest i Valle Mållag 28. desember
 18.08.2010Talemålsgruppa er i gong att
 28.06.2010Sommarferie
 20.04.2010Ymse
 21.02.2010Årsmøte i Valle Mållag 12. mars
 14.01.2010Graf over ordregistreringa
 19.12.2009Jolefest i Valle Mållag
 19.08.2009Ordinnsamlinga er i gong att
 18.06.2009Sommarferie
 27.03.2009Ymse
 15.03.2009Kulturkveld i Valle Mållag
 11.12.2008Jolefest i Valle Mållag
 05.12.2008Dialektskjorter
 28.10.2008T-skjorter med Valle-og Hylestadmål
 22.10.2008Haustrapport
 23.08.2008Ordinnsamlinga er i gong att
 20.06.2008Sommarferie
 07.02.2008Årsmøte i Valle Mållag
 03.12.2007Olav Vesaas i Valle
 16.10.2007Noregs særaste dialekt
 08.10.2007Oddgeir Bruaset på Setesdalsmuseet
 22.09.2007Norsk Attraksjon 6. oktober
 22.08.2007Ferien er slutt!
 03.07.2007392 nye lydfiler
 19.06.2007Olav J. Haugeland (1935 - 2007)
 14.06.2007Sommarferie
 08.06.2007Presentasjon for 8. og 9. klasse
 23.03.2007Radioinnslag
 20.03.2007Årsmøte i Valle Mållag
 17.02.2007To artiklar om internettsida
 18.12.2006Jolemøte i Valle Mållag
 14.12.2006Svein Jore (1953 - 2006)
 25.11.2006"Bilete", nytt menyval
 05.10.2006Norsk attraksjon
 13.09.2006534 nye lydfiler
 01.09.2006"Siste 50 korrekturlesne"
 15.08.2006Talemålsgruppa har starta opp att
 01.06.2006Sommarferie, bilete og nye ord
 06.05.2006Stevbase på internett
 31.03.2006Over ein halv million søk på www.vallemal.no!
 20.03.2006Årsmøte i Valle Mållag
 14.03.2006Nytt emne: "Tips om rett målbruk"
 08.03.2006Framsyning på HiA
 06.03.2006Ny web-design på www.vallemal.no
 11.02.2006Planleggjing av ny web-design
 05.12.2005Presentasjon av internettsida for 20 lærarar i Valle
 02.12.2005Talemålsprosjektet i Valle Radio
 12.11.2005Agderposten: Tre heilsider om internettsida
 18.10.2005Setesdølen: Stor artikkel og mange bilete frå opninga
 15.10.2005Agderposten: Artikkel og bilete frå opningsdagen
 14.10.2005www.vallemal.no er no på "startsida"!
 14.10.2005Bilete frå opninga
 13.10.2005Stevrekkje til opninga
 13.10.2005Opning av www.vallemal.no