www.vallemal.no
Detaljert søk i registeret
Generell informasjon om internettsida www.vallemal.no
Generell informasjon om dialekten i Valle og Hylestad
Lenkjer til relevante internettsider
Kom med kommentarar og spørsmål til internettsida eller ordlista
Korleis kome i kontakt med www.vallemal.no
Bilete frå ordlista
Diverse
Tilbake til startsida til www.vallemål.no

© Valle Mållag

Ordtilfang:
13267 registrerte
(8941 ferdig utfylte)
Oppdatert 12.09.2018

Siste 10 registrerte:
12.09.2018  í si
12.09.2018  ræpe gånin
12.09.2018  snautt
12.09.2018  kò æ dèt ti'?
05.09.2018  rygne
05.09.2018  raule
01.09.2018  útunda
01.09.2018  setje 'å vetren
01.09.2018  blísklèg'e
01.09.2018  líke fyri

Siste 50 ferdig utfylte:
12.09.2018  samvasse
12.09.2018  samfègjen
12.09.2018  same
12.09.2018  sale ti'
12.09.2018  saksenív'e
12.09.2018  råskjen
12.09.2018  råsett'e
12.09.2018  råne
12.09.2018  råmylt'e
12.09.2018  råmýkkji
12.09.2018  råm
12.09.2018  rå si
12.09.2018  røyr'e
12.09.2018  rǿug'e
12.09.2018  rǿrekjǿre
12.09.2018  rǿre 'å
12.09.2018  rǿme
12.09.2018  røkkje í
12.09.2018  røkkje
12.09.2018  røkkje
12.09.2018  rǿe
12.09.2018  í si
12.09.2018  ræsekrím
12.09.2018  ræse
12.09.2018  ræpe gånin
12.09.2018  masslaus'e
12.09.2018  snautt
12.09.2018  kò æ dèt ti'?
12.09.2018  setje 'å vetren
12.09.2018  grús'e
12.09.2018  líke fyri
05.09.2018  rygne
05.09.2018  runntili
05.09.2018  ringbròt
05.09.2018  reissfedd'e
05.09.2018  reil'e
05.09.2018  raule
29.08.2018  ræast
29.08.2018  ryngjeskul
29.08.2018  rykkje si
29.08.2018  rygnu
29.08.2018  ryggjetuvl'e
29.08.2018  ruvlen
29.08.2018  rús
29.08.2018  rònéle
29.08.2018  rundskjipa
29.08.2018  rund'e av hondinn
29.08.2018  rulendi
29.08.2018  rúlen
29.08.2018  rukkelé

Velkomen

Denne internettsida frå Valle Mållag er eit oppslags­verk for dei som ynskjer å auke kunnskapane sine om talemålet i Valle og Hylestad. Ordinnsamlinga starta hausten 2002, og www.vallemal.no vart offisielt opna hausten 2005. Alt arbeid, frå ordinnsamling til utvikling av dataprogram, er utført på dugnad. I 2011 fekk Valle Mållag kulturprisen frå Valle kommune for dette arbeidet. 10 000 oppslagsord vart passert sommaren 2012.

Målet med inter­nett­sida er at ho skal dokumentere heile ord­tilfanget og presentere dette på ein oversiktleg og moderne måte. Ord og uttrykk vert viste i alle bøyingar, med forklåring og døme. Mange av orda har bilete og lydfil. Den spesielle grammatikken i Setesdal vert også omtala. Internettsida spreier vonleg nyttig informasjon om talemål, bruksting og kultur før og no. Me vonar at arbeidet kan vere med på å auke interessa for dialekt, og dermed medverke til at målet vårt vert bruka av komande generasjonar.

Bilete frå ordlista. Klikk her for å gå til detaljane for ordet.
loptsstétt
 

Nyhende

 31.12.2017:
Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus
 13.12.2017:
Jola 2017
 18.06.2017:
Målprisen 2017 til Åsmund Åmli
 20.05.2017:
Vårmøte i Valle Mållag torsdag 15. juni
 17.08.2016:
Talemålsgruppa er i gong att
 15.06.2016:
Sommarferie
 02.03.2016:
Årsmøte i Valle Mållag 10. mars

 Arkiv