www.vallemal.no
Detaljert søk i registeret
Generell informasjon om internettsida www.vallemal.no
Generell informasjon om dialekten i Valle og Hylestad
Lenkjer til relevante internettsider
Kom med kommentarar og spørsmål til internettsida eller ordlista
Korleis kome i kontakt med www.vallemal.no
Bilete frå ordlista
Diverse
Tilbake til startsida til www.vallemål.no

© Valle Mållag

Ordtilfang:
13419 registrerte
(9228 ferdig utfylte)
Oppdatert 5.12.2018

Siste 10 registrerte:
05.12.2018  så mæ
05.12.2018  sneie
01.12.2018  flísekrakk'e
01.12.2018  flinte seg ti'
01.12.2018  taddeflingre
01.12.2018  på flekk å stad'
01.12.2018  flauti
01.12.2018  flauksen
01.12.2018  flaukse
01.12.2018  flaukse

Siste 50 ferdig utfylte:
05.12.2018  sǿ'tt'emæ
05.12.2018  sǿ'ttigjænom
05.12.2018  søylefate
05.12.2018  sǿ'ttom
05.12.2018  så mæ
05.12.2018  så'
05.12.2018  så / sò
05.12.2018  "så heitt eg røkk'e"
05.12.2018  sålaup'e
05.12.2018  sålestòge
05.12.2018  såm'e
05.12.2018  så'pòsi
05.12.2018  sår fyri
05.12.2018  sårtennt'e
05.12.2018  såvídt
05.12.2018  snubbelèg'e
05.12.2018  ....snort 'an
05.12.2018  snorglelykkje
05.12.2018  snorgle
05.12.2018  snòrefangst'e
05.12.2018  snjógraut'e
05.12.2018  snjóblakast
05.12.2018  snjall'e
05.12.2018  snitti
05.12.2018  snípelèg'e
05.12.2018  snípe
05.12.2018  snikkére
05.12.2018  sník'e
05.12.2018  snéstíg'e
05.12.2018  snerpebǿl
05.12.2018  sneise ti'
05.12.2018  sneise
05.12.2018  sneie
05.12.2018  sneie
05.12.2018  snei
05.12.2018  snée
05.12.2018  snart
05.12.2018  snargle
05.12.2018  snar'e ti'
05.12.2018  småtǿkjen
05.12.2018  småsamt
05.12.2018  Tveitbyggje-Stavedalen
05.12.2018  Tveitbyggje-Finndalen
05.12.2018  Sǿbyggje-Finndalen
05.12.2018  Nórdibǿ-Finndalen
05.12.2018  Nórdibǿ-Stavedalen
05.12.2018  lòkstǿi
28.11.2018  takflettari
28.11.2018  fleskje
28.11.2018  kryplehynnt'e

Velkomen

Denne internettsida frå Valle Mållag er eit oppslags­verk for dei som ynskjer å auke kunnskapane sine om talemålet i Valle og Hylestad. Ordinnsamlinga starta hausten 2002, og www.vallemal.no vart offisielt opna hausten 2005. Alt arbeid, frå ordinnsamling til utvikling av dataprogram, er utført på dugnad. I 2011 fekk Valle Mållag kulturprisen frå Valle kommune for dette arbeidet. 10 000 oppslagsord vart passert sommaren 2012.

Målet med inter­nett­sida er at ho skal dokumentere heile ord­tilfanget og presentere dette på ein oversiktleg og moderne måte. Ord og uttrykk vert viste i alle bøyingar, med forklåring og døme. Mange av orda har bilete og lydfil. Den spesielle grammatikken i Setesdal vert også omtala. Internettsida spreier vonleg nyttig informasjon om talemål, bruksting og kultur før og no. Me vonar at arbeidet kan vere med på å auke interessa for dialekt, og dermed medverke til at målet vårt vert bruka av komande generasjonar.

Bilete frå ordlista. Klikk her for å gå til detaljane for ordet.
klinke
 

Nyhende

 31.12.2017:
Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus
 13.12.2017:
Jola 2017
 18.06.2017:
Målprisen 2017 til Åsmund Åmli
 20.05.2017:
Vårmøte i Valle Mållag torsdag 15. juni
 17.08.2016:
Talemålsgruppa er i gong att
 15.06.2016:
Sommarferie
 02.03.2016:
Årsmøte i Valle Mållag 10. mars

 Arkiv