www.vallemal.no
Detaljert søk i registeret
Generell informasjon om internettsida www.vallemal.no
Generell informasjon om dialekten i Valle og Hylestad
Lenkjer til relevante internettsider
Kom med kommentarar og spørsmål til internettsida eller ordlista
Korleis kome i kontakt med www.vallemal.no
Bilete frå ordlista
Diverse
Tilbake til startsida til www.vallemål.no

© Valle Mållag

Ordtilfang:
12933 registrerte
(8789 ferdig utfylte)
Oppdatert 25.04.2018

Siste 10 registrerte:
25.04.2018  tra
25.04.2018  drag
22.04.2018  mótró
22.04.2018  bǿte út
22.04.2018  bǿne
22.04.2018  byrte
22.04.2018  bynje
22.04.2018  kvendmannsklæi
22.04.2018  eigna'smann'e
22.04.2018  líti 'å

Siste 50 ferdig utfylte:
25.04.2018  fansúningji
25.04.2018  gjygleleg
25.04.2018  gjygl'e
25.04.2018  tra
25.04.2018  setje unde
25.04.2018  fatikk'e
25.04.2018  drèpast
25.04.2018  drag
25.04.2018  grindspòl'e
25.04.2018  grindeòkji
11.04.2018  túing
11.04.2018  avfjaring
11.04.2018  lavreleg
11.04.2018  mannevèg'e
11.04.2018  úduge
11.04.2018  údugji
11.04.2018  visålskleg
11.04.2018  dústeleg
11.04.2018  tǿrninga
11.04.2018  dúst'e
11.04.2018  tukk'e
11.04.2018  studr'e
11.04.2018  studreleg
11.04.2018  flump'e
11.04.2018  fýsne
04.04.2018  snjótòk
26.03.2018  tale ti'
26.03.2018  take ti'
26.03.2018  take imót
26.03.2018  Taddāk / Taddākji
26.03.2018  Gjǿ
26.03.2018  torri
26.03.2018  méls / médels
26.03.2018  innmugge
26.03.2018  mykji
26.03.2018  spòresýe
26.03.2018  stemme
26.03.2018  stýrefjøyr
26.03.2018  brausyll'e
26.03.2018  brausyllske
26.03.2018  'å trautinn
26.03.2018  stògelauping
26.03.2018  laupe i stògó
26.03.2018  lā'tøy
26.03.2018  slette
26.03.2018  stúterús
26.03.2018  Blåmannsbygd
26.03.2018  landskòt
26.03.2018  hjartesýe
26.03.2018  fírgjara

Velkomen

Denne internettsida frå Valle Mållag er eit oppslags­verk for dei som ynskjer å auke kunnskapane sine om talemålet i Valle og Hylestad. Ordinnsamlinga starta hausten 2002, og www.vallemal.no vart offisielt opna hausten 2005. Alt arbeid, frå ordinnsamling til utvikling av dataprogram, er utført på dugnad. I 2011 fekk Valle Mållag kulturprisen frå Valle kommune for dette arbeidet. 10 000 oppslagsord vart passert sommaren 2012.

Målet med inter­nett­sida er at ho skal dokumentere heile ord­tilfanget og presentere dette på ein oversiktleg og moderne måte. Ord og uttrykk vert viste i alle bøyingar, med forklåring og døme. Mange av orda har bilete og lydfil. Den spesielle grammatikken i Setesdal vert også omtala. Internettsida spreier vonleg nyttig informasjon om talemål, bruksting og kultur før og no. Me vonar at arbeidet kan vere med på å auke interessa for dialekt, og dermed medverke til at målet vårt vert bruka av komande generasjonar.

Bilete frå ordlista. Klikk her for å gå til detaljane for ordet.
skoddi
 

Nyhende

 31.12.2017:
Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus
 13.12.2017:
Jola 2017
 18.06.2017:
Målprisen 2017 til Åsmund Åmli
 20.05.2017:
Vårmøte i Valle Mållag torsdag 15. juni
 17.08.2016:
Talemålsgruppa er i gong att
 15.06.2016:
Sommarferie
 02.03.2016:
Årsmøte i Valle Mållag 10. mars

 Arkiv