www.vallemal.no
Detaljert søk i registeret
Generell informasjon om internettsida www.vallemal.no
Generell informasjon om dialekten i Valle og Hylestad
Lenkjer til relevante internettsider
Kom med kommentarar og spørsmål til internettsida eller ordlista
Korleis kome i kontakt med www.vallemal.no
Bilete frå ordlista
Diverse
Tilbake til startsida til www.vallemål.no

© Valle Mållag

Ordtilfang:
13313 registrerte
(9026 ferdig utfylte)
Oppdatert 11.10.2018

Siste 10 registrerte:
10.10.2018  skrumlen
10.10.2018  sivlungsbul'e
10.10.2018  sivlungsleggji
10.10.2018  sègesterk'e
04.10.2018  hunten hell'e!
04.10.2018  prý
04.10.2018  fare ivi
04.10.2018  vare etti
04.10.2018  merkjelepp'e
04.10.2018  grísǿrtenapp'e

Siste 50 ferdig utfylte:
10.10.2018  sjavstýrd'e
10.10.2018  sjavstendekjensle
10.10.2018  sjaveigari
10.10.2018  sjavdaue
10.10.2018  skrumlen
10.10.2018  skrovlen
10.10.2018  skròvís'e
10.10.2018  skrovfydd
10.10.2018  skrjóne
10.10.2018  skrive seg opp
10.10.2018  skripte
10.10.2018  skript
10.10.2018  skrilte
10.10.2018  skréme seg
10.10.2018  skreielås'e
10.10.2018  skreiehúr
10.10.2018  skré
10.10.2018  skrasl
10.10.2018  skottkåv'e
10.10.2018  skòrutt'e
10.10.2018  skomm vǿre det
10.10.2018  skokleskjèn
10.10.2018  skóglilje
10.10.2018  skógfǿr'e
10.10.2018  skógeskrap
10.10.2018  sivlungsbul'e
10.10.2018  sivlungsleggji
10.10.2018  sitje om
10.10.2018  sitje kveldi
10.10.2018  sitje āv mæ
10.10.2018  sengle
10.10.2018  sègesterk'e
10.10.2018  spreklutt'e
10.10.2018  trenske
03.10.2018  ...dinsiss / ...dísiss
03.10.2018  ermestaup
03.10.2018  stǿ innundi
03.10.2018  siggróm
03.10.2018  'å rǿvi
03.10.2018  kjǿre
03.10.2018  ryve
26.09.2018  skjilje si
26.09.2018  skjikkelèg'e
26.09.2018  skjergje å le
26.09.2018  skjerkje
26.09.2018  sísse
26.09.2018  sírell
26.09.2018  sínage
26.09.2018  simmer
26.09.2018  síle regn

Velkomen

Denne internettsida frå Valle Mållag er eit oppslags­verk for dei som ynskjer å auke kunnskapane sine om talemålet i Valle og Hylestad. Ordinnsamlinga starta hausten 2002, og www.vallemal.no vart offisielt opna hausten 2005. Alt arbeid, frå ordinnsamling til utvikling av dataprogram, er utført på dugnad. I 2011 fekk Valle Mållag kulturprisen frå Valle kommune for dette arbeidet. 10 000 oppslagsord vart passert sommaren 2012.

Målet med inter­nett­sida er at ho skal dokumentere heile ord­tilfanget og presentere dette på ein oversiktleg og moderne måte. Ord og uttrykk vert viste i alle bøyingar, med forklåring og døme. Mange av orda har bilete og lydfil. Den spesielle grammatikken i Setesdal vert også omtala. Internettsida spreier vonleg nyttig informasjon om talemål, bruksting og kultur før og no. Me vonar at arbeidet kan vere med på å auke interessa for dialekt, og dermed medverke til at målet vårt vert bruka av komande generasjonar.

Bilete frå ordlista. Klikk her for å gå til detaljane for ordet.
skóre
 

Nyhende

 31.12.2017:
Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus
 13.12.2017:
Jola 2017
 18.06.2017:
Målprisen 2017 til Åsmund Åmli
 20.05.2017:
Vårmøte i Valle Mållag torsdag 15. juni
 17.08.2016:
Talemålsgruppa er i gong att
 15.06.2016:
Sommarferie
 02.03.2016:
Årsmøte i Valle Mållag 10. mars

 Arkiv