www.vallemal.no
Detaljert søk i registeret
Generell informasjon om internettsida www.vallemal.no
Generell informasjon om dialekten i Valle og Hylestad
Lenkjer til relevante internettsider
Kom med kommentarar og spørsmål til internettsida eller ordlista
Korleis kome i kontakt med www.vallemal.no
Bilete frå ordlista
Diverse
Tilbake til startsida til www.vallemål.no

© Valle Mållag

Ordtilfang:
12731 registrerte
(8609 ferdig utfylte)
Oppdatert 20.01.2018

Siste 10 registrerte:
20.01.2018  seie sògu
20.01.2018  glitr
20.01.2018  konnsnjór'e
20.01.2018  mjødden
20.01.2018  færde seg út
11.01.2018  Orm'e
11.01.2018  Dreng'e
11.01.2018  Bjúg'e
11.01.2018  Tarjeii
11.01.2018  Taddākji

Siste 50 ferdig utfylte:
10.01.2018  tvítǿlingji
10.01.2018  tvåttebal
10.01.2018  hauseskål
10.01.2018  hovdeskål
10.01.2018  koddi
10.01.2018  blèsebein
10.01.2018  langsydde
10.01.2018  sangverk
10.01.2018  brytøks
10.01.2018  brǿsnål
10.01.2018  bé'esi-kjèring
10.01.2018  mjø̀lskrydd'e
10.01.2018  tægekorg
10.01.2018  leggje undi
10.01.2018  úæte
10.01.2018  vardyvli
10.01.2018  hamram'e
10.01.2018  kjøtfadd
10.01.2018  útistògji
10.01.2018  útistoge
10.01.2018  kóvi
10.01.2018  fiskedyrvi
10.01.2018  sjóvèg'e
10.01.2018  setje ette
10.01.2018  bórdkrakk'e
10.01.2018  drikke atti skålí
03.01.2018  omlag
03.01.2018  lage undi / leggje undi
20.12.2017  laushendt'e
20.12.2017  laus om landi
20.12.2017  laupe úti
20.12.2017  late ut
20.12.2017  langversa
20.12.2017  langtròm
20.12.2017  lande
20.12.2017  lambefydde
20.12.2017  lakebrend'e
20.12.2017  la'i
20.12.2017  slåttelag
20.12.2017  slagjen
20.12.2017  råslag'e
20.12.2017  lagji ti'
20.12.2017  lagji
20.12.2017  lafselèg'e
20.12.2017  snippepòsi
20.12.2017  hǿgt å sǿtt
20.12.2017  laupingeskòr
20.12.2017  skåltómt
20.12.2017  skålreint
06.12.2017  dragòkji

Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus

Her er nokre glimt frå romjolsmøtet til Valle Mållag, i Oveinang grendehus 29.12.2017 (Foto: Sigurd Brokke)


Arbeidet med www.vallemal.no har halde på i 15 år. Internettsida inneheld no 12600 oppslagsord. Arbeidsgruppa hadde innslag under romjolsmøtet, og Olav T. Åkre, Knut K. Homme og Jon Kjelleberg fortel her om gamle joletradisjonar i Valle.


Leiar i Valle Mållag, Tarald Rike, og språkprofessor Martin Skjekkeland. Skjekkeland underheldt med kåseriet “Dialektlandet Noreg, med sideblikk til Setesdal”.


Gunhild Espetveit hadde laga tevling til romjolsmøtet. Temaet var gamle ord og uttrykk frå Valle.


Godt oppmøte i Oveinang grendehus. På biletet, frå venstre: Gyro Knutsdotter Homme, Bjug Åkre, Gunvor Edel Åkre og Olav T. Åkre.


Martin Skjekkeland hadde med seg boka si, “Dialektlandet”, og mange nytta høvet til å skaffe seg denne. Martin skriv her helsing til Vidar Toreid.

 

Nyhende

star31.12.2017:
Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus
 13.12.2017:
Jola 2017
 18.06.2017:
Målprisen 2017 til Åsmund Åmli
 20.05.2017:
Vårmøte i Valle Mållag torsdag 15. juni
 17.08.2016:
Talemålsgruppa er i gong att
 15.06.2016:
Sommarferie
 02.03.2016:
Årsmøte i Valle Mållag 10. mars

 Arkiv