www.vallemal.no
Detaljert søk i registeret
Generell informasjon om internettsida www.vallemal.no
Generell informasjon om dialekten i Valle og Hylestad
Lenkjer til relevante internettsider
Kom med kommentarar og spørsmål til internettsida eller ordlista
Korleis kome i kontakt med www.vallemal.no
Bilete frå ordlista
Diverse
Tilbake til startsida til www.vallemål.no

© Valle Mållag

Ordtilfang:
12419 registrerte
(8223 ferdig utfylte)
Oppdatert 29.04.2017

Siste 10 registrerte:
20.04.2017  håvklyv
20.04.2017  i seini endā
20.04.2017  finnen
20.04.2017  fåen
20.04.2017  vikt 'å
20.04.2017  snée
20.04.2017  vórter
20.04.2017  det sille væl vère
20.04.2017  fjamsen
20.04.2017  smikkedalli

Siste 50 ferdig utfylte:
26.04.2017  bånerís
26.04.2017  bænå
26.04.2017  bæge
26.04.2017  bývallmål
26.04.2017  býtjell
26.04.2017  byste seg
26.04.2017  bysje undi
26.04.2017  byse út
26.04.2017  byrre på
26.04.2017  býreròk
26.04.2017  býkvåe
26.04.2017  bútró
26.04.2017  bústivili
26.04.2017  busse kara
26.04.2017  búsló
26.04.2017  bulig'e
26.04.2017  bukselòk
26.04.2017  bugjen
26.04.2017  vère visst midjom
26.04.2017  d'æ 'kji verdt
26.04.2017  vère ti' pass
26.04.2017  sårnæm'e
26.04.2017  sår'e
26.04.2017  såmlèg'e
26.04.2017  sålebót
26.04.2017  sål
26.04.2017  sågjidr'e
26.04.2017  såddå!
26.04.2017  så seg
26.04.2017  søylefat
26.04.2017  søyle
26.04.2017  syllsetje
26.04.2017  størgjelèg'e
26.04.2017  rukle
26.04.2017  i seini endā
26.04.2017  vórter
26.04.2017  rill'e
11.04.2017  søyl'e
11.04.2017  søkkji
11.04.2017  sǿbyggji
11.04.2017  sæti
11.04.2017  sætandi
11.04.2017  sælingji
11.04.2017  sæletròg
11.04.2017  sæle
11.04.2017  sæ' mí titta / sæ' mí moir
11.04.2017  sæ' min bóa / sæ' min fair'e
11.04.2017  syvjug'e
11.04.2017  syte
11.04.2017  syt

Velkomen

Denne internettsida frå Valle Mållag er eit oppslags­verk for dei som ynskjer å auke kunnskapane sine om talemålet i Valle og Hylestad. Ordinnsamlinga starta hausten 2002, og www.vallemal.no vart offisielt opna hausten 2005. Alt arbeid, frå ordinnsamling til utvikling av dataprogram, er utført på dugnad. I 2011 fekk Valle Mållag kulturprisen frå Valle kommune for dette arbeidet. 10 000 oppslagsord vart passert sommaren 2012.

Målet med inter­nett­sida er at ho skal dokumentere heile ord­tilfanget og presentere dette på ein oversiktleg og moderne måte. Ord og uttrykk vert viste i alle bøyingar, med forklåring og døme. Mange av orda har bilete og lydfil. Den spesielle grammatikken i Setesdal vert også omtala. Internettsida spreier vonleg nyttig informasjon om talemål, bruksting og kultur før og no. Me vonar at arbeidet kan vere med på å auke interessa for dialekt, og dermed medverke til at målet vårt vert bruka av komande generasjonar.

Bilete frå ordlista. Klikk her for å gå til detaljane for ordet.
timre
 

Nyhende

 17.08.2016:
Talemålsgruppa er i gong att
 15.06.2016:
Sommarferie
 02.03.2016:
Årsmøte i Valle Mållag 10. mars
 31.12.2015:
Bilete frå jolemøtet i Treungen grendehus
 01.12.2015:
Jolemøte i Valle Mållag 29. desember 2015
 13.06.2015:
Sommarferie
 08.04.2015:
Sylfest Lomheim i Valle 22. april

 Arkiv