spjatte

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Verb (intransitivt / lint verb)
Emne:Personlege eigenskapar

 InfinitivPresensPreteritumPerfektumImperativ
Eintalspjattespjattarspjattahève spjattaspjatt!
Fleirtalspjattespjattahave spjattaspjatti!

Forklåring:sprade (nedsetjande uttrykk)
Døme:Byklaren gjekk å spjatta ette vègjæ, å va' viktig'e.
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
Registrert:13.01.2011
Sist oppdatert:09.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:09.01.2019

<< Tilbake