stabbi

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Substantiv (hankjønn)
Emne:Anna / Personlege eigenskapar

 UbundenBundenDativ
Eintalstabbistabbenstabbā
Fleirtalstabbastabbanstabbó

Forklåring:1. tykk og stuttvaksen gut eller mann
Sjå også stabbe og stabben.
2. stabbe
Døme:1. Tarjei hèv'e allstǿtt vòre an stabbi.
2. Stabban halde oppi stópp'úsæ.
Grunn for registrering: Ordet vert bruka annleis / har anna tyding enn på nynorsk
Registrert:18.06.2009
Sist oppdatert:19.12.2018
Ferdig utfylt og godkjent:19.12.2018

<< Tilbake