spillgalen

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Adjektiv
Emne:Personlege eigenskapar

PositivKomparativSuperlativ
HankjønnHokjønnInkjekjønnFleirtal
Ubundenspillgalenspillgalíspillgalispillgalne  
Bundenspillgalnispillgalnespillgalnespillgalne  

Forklåring:1. alvorleg sinnssjuk
2. svært "gal" (ha tankelaus framferd)
Døme:1. Sòme spillgalne vorte nøydde ti' på Eik.
2. Eg meine du æ spillgalen som steller deg sossa!
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
Registrert:06.06.2009
Sist oppdatert:09.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:09.01.2019

<< Tilbake