spidde

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Verb (transitivt / lint verb)
Emne:Anna

 InfinitivPresensPreteritumPerfektumImperativ
Eintalspiddespiddarspiddahève spiddaspidd!
Fleirtalspiddespiddahave spiddaspiddi!

Forklåring:sløse, øyde opp (td pengar eller eigedom)
Døme:Gunnúv spidda garen, 'an va' så forøyelèg'e.
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
Registrert:10.08.2007
Sist oppdatert:09.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:09.01.2019

<< Tilbake