tvó

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Klikk til venstre for å spele av ordet. Innlese i 2008 av Olav T. Åkre (f. 1941), Valle.

Ordklasse: Talord
Emne:Tal, mål og vekt

UbundeHankjønnHokjønnInkjekjønn
Grunntaltvótveitvætvau
Rekkjetalairiaireaire

Forklåring:2 (talordet)
Døme:Di kunn' liggje tvei å tvei å tvæ å tvæ, men alli tvau å tvau! Du æ den airi som kjæm'e å vi' selje lodd i kveld!
Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk
Registrert:12.03.2005
Sist oppdatert:11.03.2018
Ferdig utfylt og godkjent:24.10.2007

<< Tilbake