drumbe

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Klikk til venstre for å spele av ordet. Innlese i 2010 av Sigurd Brokke (f. 1971), Hylestad.

Ordklasse: Substantiv (hokjønn)
Emne:Hus

 UbundenBundenDativ
Eintaldrumbedrumbādrumbunn
Fleirtaldrumbudrumbundrumbó

Forklåring:innebygd gang som bind saman to bygningar ("drumba" stod på stolpar når det var stor avstand mellom bygningane)
Somme seier "drumbegong".
Døme:I Brokkunn va' der a drumbe frå svòlinn i stògunn ti' svòlinn i loptæ.
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
Registrert:06.01.2005
Sist oppdatert:07.02.2018
Ferdig utfylt og godkjent:20.10.2010

<< Tilbake