sn'e

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Substantiv (hankjnn)
Emne:Anna

 UbundenBundenDativ
Eintalsn'esnensn
Fleirtals̀nis̀nins̀n

Forklring:son
Dme:S̀nin deiris vre trita ti' vre musikalske.
Grunn for registrering: Ordet har spesiell bying i hve til nynorsk
Registrert:02.01.2005
Sist oppdatert:19.12.2018
Ferdig utfylt og godkjent:19.12.2018

<< Tilbake