stabbestein'e

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Substantiv (hankjønn)
Emne:Landskap

 UbundenBundenDativ
Eintalstabbestein'estabbesteinenstabbesteinæ
Fleirtalstabbesteinastabbesteinanstabbesteinó

Forklåring:"fenderstein" i vegkanten
Døme:Stabbesteinan våre góe å have dèr det va' bratt 'å lénæ å' vègjæ.
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
Registrert:02.01.2005
Sist oppdatert:19.12.2018
Ferdig utfylt og godkjent:19.12.2018

<< Tilbake