spirvlen

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Adjektiv
Emne:Personlege eigenskapar

PositivKomparativSuperlativ
HankjønnHokjønnInkjekjønnFleirtal
Ubundenspirvlenspirvlíspirvlispirvlnespirvlnarespirvlnaste
Bundenspirvlnispirvlnespirvlnespirvlnespirvlnare*)spirvlnaste*)
*) Hankjønn: spirvlnari / spirvlnasti

Forklåring:person som er liten og tynn
Sjå også spirvl'e / spirvli, spirvili og spirvle.
Døme:Torbjør æ spirvlnare 'ell syste sí.
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
Registrert:19.11.2004
Sist oppdatert:09.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:09.01.2019

<< Tilbake