håmåri

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Klikk til venstre for å spele av ordet. Innlese i 2008 av Olav T. Åkre (f. 1941), Valle.

Ordklasse: Substantiv (hankjønn)
Emne:Reiskap

 UbundenBundenDativ
Eintalhåmårihåmårenhåmåræ
Fleirtalhamrahamranhamró

Forklåring:hamar
Døme:An snikkari vi' alli hav' an fillen håmåri.
Merk: Oftast heiter hankjønnsartikkelen enn i Hylestad og an i Valle.
Grunn for registrering: Ordet skil seg tydeleg frå nynorsk skrivemåte og / eller uttale
Registrert:25.10.2004
Sist oppdatert:30.03.2014
Ferdig utfylt og godkjent:16.01.2008

<< Tilbake

Klikk her for å vise andre ord/utrykk som biletet er brukt på
Torleiv Brokke (f. 1975) slær dublungan i kav mæ håmåri.
(Foto: Sigurd Brokke, 15.03.2014)