p tr'i

Har du merknad til registreringa av dette uttrykket, klikk her.

Ordklasse: Uttrykk
Emne:Dyr

Forklring:tredje hgda i eit stort bustadhus
Dme:Mi have tvau sm sverm, a gong, trj kt, p tr'i.
Grunn for registrering: Uttrykket er eit dialektuttrykk
Registrert:09.01.2019
Sist oppdatert:09.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:09.01.2019

<< Tilbake