skjeieskuff'e (V)

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Substantiv (hankjønn)
Emne:Bruksting til hushaldet

 UbundenBundenDativ
Eintalskjeieskuff'eskjeieskuffenskjeieskuffæ
Fleirtalskjeieskuffaskjeieskuffanskjeieskuffó

Forklåring:skuff til kjøkkenbestikk
Døme:I skjeieskuffæ hav' mi alt det mi trengje itt mi sku ète, ell' stelle ti' mat'e.
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
(V): Dette oppslagsordet er berre bruka i Valle (ikkje i Hylestad), etter det ein kjenner til.
Registrert:05.01.2019
Sist oppdatert:09.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:09.01.2019

<< Tilbake