snyggje

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Verb (intransitivt / lint verb)
Emne:Mat og drikke

 InfinitivPresensPreteritumPerfektumImperativ
Eintalsnyggjesnyggjersnuddehève snudtsnydj!
Fleirtalsnyggjesnuddehave snudtsnydji!

Forklåring:ete opp all maten på bordet
Døme:Da hav' snudt add maten eg sette fram.
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
Talemålsgruppa kjenner ikkje dette ordet, men ord og forklåring kjem frå ei sikker kjelde.
Kjelde: Bergit Kjetilsdotter Rike (1883-1944), Valle.
Registrert:02.01.2019
Sist oppdatert:02.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:02.01.2019

<< Tilbake