spikjen

Har du merknad til registreringa av dette ordet, klikk her.

Ordklasse: Adjektiv
Emne:Mat og drikke

PositivKomparativ*)Superlativ*)
HankjønnHokjønnInkjekjønnFleirtal
Ubundenspikjenspikjíspikjispiknemei' spikjenmest'e spikjen
Bundenspiknispiknespiknespiknemei' spiknimest'e spikni
*) Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form

Forklåring:speka (om kjøt)
Døme:Kjø̀ti æ spikj fysst det æ salta å hèv' hangje oppi lengji.
Grunn for registrering: Ordet er eit dialektord
Registrert:03.09.2016
Sist oppdatert:09.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:09.01.2019

<< Tilbake