spare det

Har du merknad til registreringa av dette uttrykket, klikk her.

Ordklasse: Uttrykk (lint verb)
Emne:Anna

 InfinitivPresensPreteritumPerfektumImperativ
Eintalspare detsparar detspare dethève spart detspar det!
Fleirtalspare detspare dethave spart detspari det!

Forklåring:utsetje det, vente med det
Døme:Sku' mi ti' Rysstad nò, ell' sku mi spare det? Mi vi spare det ti' i morgó.
Grunn for registrering: Uttrykket er eit dialektuttrykk
Registrert:31.01.2012
Sist oppdatert:09.01.2019
Ferdig utfylt og godkjent:09.01.2019

<< Tilbake